Grudzień 2015r.

Znakomity grudzień na zamknięcie całego dobrego 2015 roku. W ostatnim miesiącu wydano 2 447 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Był to, po październiku, drugi miesięczny rezultat ub.r., wyższy o ponad ¼ (26,5%) niż osiągnięty w grudniu 2014.

Od początku 2015r. zarejestrowano 24 176 pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. i został nieznacznie przekroczony rekordowy dotychczas poziom z 2007 roku (24 144). Samochodów ciężarowych przybyło od początku roku 22 437, czyli o ponad jedną czwartą więcej (26,6%; +4 720 szt.) w skali roku a autobusów 1 739 szt., co reprezentuje zmianę wyższą o blisko jedną piątą (+18,1%; +267szt.).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W grudniu 2015r zarejestrowano 2 235 nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Był to kolejny miesiąc (piąty raz w ub.r.), kiedy bez problemu przekroczono 2 tys. wydań, jak w najlepszych miesiącach sprzed kryzysu 2008roku. Osiągnięty teraz poziom był o ponad ¼ wyższy (+25,9%) niż rok wcześniej i wyższy o 7,9% niż w poprzedzającym listopadzie. W całej grupie bardzo dobrze wypadły dostawy ciągników w porównaniu z poziomem do analogicznego miesiąca rok wcześniej. Wzrost wśród nich, wyniósł 26,6% i przybyło ich 1 572szt.. Było to mniej niż w listopadzie zaledwie o 8 szt.. Wysoka sprzedaż ciągników decydowała o dobrych wynikach pojazdów najcięższych o DMC od 16t. Ich rejestracje w ostatnim miesiącu wyniosły 1 986 szt. i reprezentowały wzrost o 27,3% w porównaniu rok do roku. i 5% miesiąc do miesiąca. Pojazdy o tonażu poniżej 16t. skupiły zainteresowanie 245 nabywców (+14,5%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: