Grudzień 2016r.

Ostatni miesiąc ub.r. utrzymał umiarkowane, z perspektywy całego roku, tempo wzrostu z poprzedniego miesiąca. W grudniu 2016r. zarejestrowano 2 713 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t., to więcej o 10,9% niż rok wcześniej i więcej o 7,8% niż w listopadzie.  

Autobusy wypadły znakomicie i wyraźnie podciągnęły całą grupę w górę. Zarejestrowano ich aż 318, więcej o 50% niż w grudniu 2015r. i 2,4 razy więcej niż w listopadzie. Wyniki w grupie samochodów ciężarowych pow. 3,5t. – 2 395 nowych rejestracji ze wzrostem 7,2% r/r, wskazują  na stabilizację koniunktury na wysokim poziomie. Ostatni rezultat jest wyraźnie powyżej miesięcznej średniej dla całego 2016r. (2,2 tys. szt.). W obu podgrupach pojazdów użytkowych wyniki były dodatkowo podkręcane przez zmiany wymogów homologacyjnych od stycznia br. co uruchomiło działania związane z tzw. końcową partią produkcji.

Cały ub.r. zamknął się na rekordowym poziomie, użytkownicy odebrali 28 615 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. Wzrost w skali roku utrzymał się na wysokim dwucyfrowym poziomie  i wyniósł 18,4%. 2016 rok był najlepszy w ciągu ostatnich 10 lat. Dotychczasowe dwa najlepsze lata – 2007 r. z wynikiem 24 144 pojazdów i 2015r z 24 178, zostały daleko w tyle.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

Rejestracje w grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. wyniosły w grudniu 2 395szt. (+7,2%r/r; +0,5%m/m). Ciągniki siodłowe nadal cieszyły się zainteresowaniem nabywców. Poziom ich rejestracji wypadł zdecydowanie powyżej  miesięcznej średniej z br. (1753szt.) – przybyło ich 1837. Jest to znacząco więcej (+16,9%; 265szt.) niż w analogicznym miesiącu ub. roku i nieco mniej niż w poprzednim miesiącu (-2,2%; -41 szt.). Stanowiły blisko 77% tej części rynku, a ich tempo wzrostu wróciło do dwucyfrowego wymiaru. 

W całym roku zarejestrowano 26 628 szt. (+18,7%) nowych samochodów ciężarowych. Wśród nich były 21 042 ciągniki (+23,7%), które stanowią zasadniczą część łącznie średnich i ciężkich pojazdów (79,0% udz.), i zwłaszcza tych najcięższych o DMC od 16t. (86,1% udz.). Od początku roku przybyło samochodów najcięższych o dmc od 16t. 24 431 (+20,7%). Zainteresowanie nabywców pojazdami o tonażu poniżej 16t. przyciągnęły 2 175 szt., o 6szt. więcej niż rok wcześniej (+0,3%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: