Grudzień 2016r.

Według wstępnych danych w grudniu 2016r. zarejestrowano 4 225 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów.To zgonie z sezonową tendencją mniej niż miesiąc wcześniej (-13,4%) ale też po raz drugi w ostatnim roku mniej (-2,2%) niż w analogicznym miesiącu 2015r. Spadkowi rok do roku, oparły się jedynie przyczepy ciężarowe, których zarejestrowano 630 (+17,1%) i naczepy ciężarowe z liczbą 1185 rejestracji (+3,4%). Przyczepy lekkie, jako najliczniejsza składowa całej grupy, kontynuowały pogłębiający się trzeci miesiąc z rzędu, spadek rok do roku. W grudniu przybyło ich 2 124 (-7,4%). Miesiąc wcześniej było mniej o 7%  niż rok wcześniej a w październiku -1,6%. We wrześniu zamknął się okres 27 miesięcy wzrostu, który trwał od lipca 2014r. do września 2016r. Na minusie zakończyły się też rejestracje nielicznych przyczep rolniczych (222 szt.; -15,3%r/r) i  specjalnych (64 szt.; -17,9%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t  przybyły 1 352 pojazdy. Było to więcej o 5,7% (73 szt.) niż rok wcześniej i mniej o 30,6% m/m (-596szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: