Grudzień 2015r.

Według wstępnych danych w grudniu 2015r. zarejestrowano 4 319 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Ostatni miesiąc 2015r. nie przyniósł rewelacji w porównaniu do listopada (-12,8%) -rezultat był, podobnie jak zazwyczaj dla zagregowanej grupy, niższy od przedostatniego miesiąca roku. Jednocześnie po raz kolejny (drugi rok z rzędu) wynik grudnia przyniósł wzrost rok do roku (+20,1%). Wysoki wzrost utrzymał się we wszystkich grupach poza przyczepami rolniczymi, gdzie spadek utrzymywał się od lipca i wyniósł 34% oraz specjalnymi (78;-9,3%). Rejestracje najliczniejszej grupy - przyczep lekkich, wyniosły 2 293szt. i były wyższe o 28,3% niż w grudniu 2014r. ale niższe w porównaniu do listopada o 4,9%. Liczba rejestracji nowych przyczep ciężarowych była w ostatnim miesiącu nieco niższa niż średniomiesięczny poziom ub.r. i wyniosła 538 szt. (+20,4%). Najbardziej dynamiczne wśród wszystkich przyczep i naczep, były naczepy ciężarowe. Ich rejestracje były wyższe o 30,4% niż w grudniu 2014 i niższe niż przed miesiącem o 30,6% i wyniosły 1 146 szt. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł 30,6% i przełożył się na 1148 szt. tej kategorii.

.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: