Wrzesień 2019r.

We wrześniu 2019 r. zarejestrowano 2 591 nowych jednośladów. To więcej o 9,7% niż przed rokiem i był to dziewiąty miesiąc z rzędu, kiedy osiągnięte rezultaty były wyższe niż rok wcześniej. W związku ze zbliżaniem się do końca sezonu, ostatni wynik w porównaniu do sierpnia br. był niższy o 35,2%. Na ogólny rezultat grupy złożyły się dodatnie rezultaty motocykli (1 224 szt., +17,7% r/r) oraz motorowerów (1 367 szt., +3,5% r/r).

Od początku roku zarejestrowano łącznie 33 731 nowych jednośladów, o 25,9% więcej niż w analogicznym czasie w 2018 roku (+6 937 sztuk) i więcej o 410 sztuk niż w 2017.

MOTOCYKLE

We wrześniu br. zarejestrowano 1 224 nowych motocykli, czyli o 184 sztuk więcej niż przed rokiem (+17,7%). Dzięki temu seria wysokich wzrostów trwa od początku roku. Apogeum tej serii przypadło w marcu (3,1 tys. zarejestrowanych szt.), kiedy wzrost rok do roku wyniósł 77%. Zgodnie z sezonowością rynku motocyklowego, po szczytowym wyniku w kwietniu, kolejne miesiące osiągają już coraz niższe rezultaty i wynik z września jest na ogół również niższy niż wynik sierpniowy. Różnica w br. wyniosła 547 motocykli (-31% m/m).

MOTOROWERY

Rejestracje motorowerów we wrześniu osiągnęły poziom 1 367 sztuk, tj. więcej o 3,5% niż przed rokiem. Motorowery wróciły dzięki temu na ścieżkę wzrostu po jednym miesiącu spadku. Jest to tym bardziej pozytywna informacja, ponieważ tak długi okres wzrostu nie był obserwowany od 2008 roku.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: