Styczeń 2021r.

W styczniu 2021r. zarejestrowano 1 578 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to więcej o 2,5% niż rok wcześniej. Jest to nikły wzrost uzyskany po spadku w pierwszym miesiącu ub.r. o 26,7% i który wystąpił po zmniejszeniu tej części rynku w porównaniu z grudniem ub.r. o 35,6%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w styczniu 2021r. zarejestrowano 1 485 szt. To  rezultat o 103 szt. wyższy niż w takim samym miesiącu przed rokiem (+7,5% r/r;) ale niższy niż w grudniu ub.r. o -821 szt.(-35,6%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: