Styczeń 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 108 szt. i były wyższe niż przed rokiem o 2,8%. Tempo wzrostu w styczniu było mniejsze niż w końcówce 2021r. ( w grudniu +14,5% i listopadzie +24,1% r/r). Zadecydował o tym spadek rejestracji wśród najliczniejszych - przyczep lekkich (-15,8% r/r), który obserwujemy praktycznie nieustannie od czerwca 2021r. (z jedną przerwą w listopadzie). Inne rodzaje pojazdów w grupie przyczep i naczep, pozostały we wzroście.

Rynek naczep, które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, odbudowuje i rozwija się już ponad rok, 16. miesiąc z rzędu - od października 2020r. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 1 783 szt. i wzrost rejestracji o 26,9% r/r. po wzroście rok wcześniej o 25%. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep zmniejszył się, o -26%.
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w styczniu 2022r. rynek nadal dynamicznie rozwijał się - rejestracje osiągnęły 1 974 szt. przy wzroście o 29,5% r/r.

W grupie przyczep (193 szt.; -25%) oprócz zabudów skrzyniowych (94 szt.; +29%), które miały tu 49% udział o 12,6 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej, popularne były też i nadwozia wymienne 17 szt. 9% udz. przyczepy kłonicowe 15 szt. (8% udz.)

W całym 2022 r. zarejestrowano łącznie 6 108  przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 2,8% niż rok wcześniej.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: