Sierpień 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 020 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-14,8%). Tempo zmiany rok do roku w zagregowanej grupie po dwóch początkowych miesiącach stabilizacji (styczeń +2,8%, luty 11%) przechyliło się w marcu do zdecydowanego spadku (-12,1%), który utrzymał się w kolejnych miesiącach: kwietniu (-16,3%), maju (-18,6%), czerwcu (-18,2%) i lipcu (-22,1%). Mimo spadku wynik sierpnia był drugim najwyższym rezultatem dla analogicznego miesiąca po rekordowym z sierpnia w 2021r. (8 242 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, skurczył się szósty miesiąc z rzędu (-24,7%) po hamowaniu w marcu (-24,1%), kwietniu (-21,4%), maju (-7,4%), czerwcu (-13,8%) i lipcu (-26,4%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w sierpniu 2022r. rejestracje osiągnęły 2 030 szt. przy spadku o 23% r/r. Rynek hamuje szósty miesiąc z rzędu po 17 wcześniejszych miesiącach wzrostu trwającego od października 2020r do lutego 2022r.

W grupie przyczep (1 793 szt.; +5,4%) oprócz zabudów skrzyniowych (1 111 szt.; -1%), które miały tu 59% udział o 4 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej, popularne były też i nadwozia wymienne 156 szt. 8% udz. przyczepy kłonicowe 149 szt. (8% udz.)

Od początku 2022 r. zarejestrowano łącznie 65 203 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o -14% niż rok wcześniej (-10 602 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o -14% do poziomu 48 622 szt. (-7 920 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -13,9% do poziomu 16 581 szt. (-2 681 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: