Październik 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 050 szt.  Październik 2021r. to kolejny siedemnasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 16,2% mimo spadku w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (-3,8% r/r), które od czerwca br. przyhamowują ( czerwiec -6,8% r/r, lipiec -20,9% r/r, sierpień -4,8% r/r, wrzesień -11,3%). Baza odniesienia przed rokiem w tej zasadniczej kategorii składowej prezentowanych pojazdów, była bardzo wysoka (3,6 tys. szt.). Do tej sytuacji dołożył się naturalny, zwyczajowy sezonowy spadek (m/m). Poziom rejestracji pozostał stosunkowo wysoki.
Rynek naczep odbudowuje i rozwija się już ponad rok, od października ub.r. W ich grupie w ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 687 szt. i ciągle wysoki, ale już „tylko” dwucyfrowy  wzrost rejestracji o 49,7% r/r.
W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w październiku 2021r. po sześciu miesiącach trzycyfrowego wzrostu i silnym dwucyfrowym tempie z września (+77,2%), kontynuują ten trend i zwiększyły się o 51,5% r/r do 2 955 szt..
Cała grupa przyczep w ostatnim miesiącu, uzyskała wysoki poziom rejestracji 5 363 szt. -nieznacznie wyższy niż w październiku ubiegłego roku (+4,6%).
Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 91 877 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 36,7% niż rok wcześniej ( +24 357 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: