Listopad 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów , w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 643 szt. i były wyższe niż przed rokiem o 24,1%. Obserwowany od osiemnastu miesięcy  wzrost r/r umocnił się (w październiku wynosił 16,2%) . Przyczyniła się do tego zmiana m.in. w grupie najliczniejszych przyczep lekkich (+13,2% r/r), które odwróciły swój trend spadkowy obserwowany od czerwca br. ( czerwiec -6,8% r/r, lipiec -20,9% r/r, sierpień -4,8% r/r, wrzesień -11,3%, październik -3,8%).
Rynek naczep, które stanowią druga zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, odbudowuje i rozwija się już ponad rok, od października ub.r. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 462 szt. i ciągle wysoki, chociaż malejący z miesiąca na miesiąc  ich dwucyfrowy wzrost rejestracji o 38,6% r/r.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w listopadzie 2021r. rynek nadal dynamicznie rozwija się - rejestracje osiągnęły 2696 szt. przy wzroście r/r o 37,1%.

W grupie przyczep (2 515 szt.; +59%) oprócz zabudów skrzyniowych (1594 szt.; +81%), które miały tu 63% udział prawie o 7,8 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej, popularne były też i nadwozia wymienne 228 szt. 8% udz. przyczepy kłonicowe 183 szt. (7% udz.)

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 99 520 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 35,1% niż rok wcześniej ( +25 839 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: