Czerwiec 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów,  w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 10 542 szt. Czerwiec 2021r. to kolejny trzynasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 17,8% ale nie było już tak wysokie jak w ciągu trzech poprzednich miesięcy, kiedy rynek rósł: w marcu +138% , w kwietniu +158% w maju +41,4%. To efekt spadku w grupie przyczep lekkich (-6,8% r/r po wzroście o 63% w ub.r.), które od maja ub.r. cieszyły się dużą popularnością ze względu na zmianę zachowania konsumentów wymuszonych pandemią Covid-19. W związku z tym baza odniesienia w tej zasadniczej grupie składowej pojazdów była bardzo wysoka (6,0 tys. szt.). Do tej sytuacji dołożył się naturalny, zwyczajowy sezonowy spadek (m/m). Poziom rejestracji pozostał stosunkowo wysoki.

Rynek naczep odbudowuje się od października ub.r. W ich grupie odnotowaliśmy 2 539 szt. i ciągle wysoki, trzycyfrowy wzrost rejestracji o 158,8% r/r. 

W podgrupie przyczep i naczep  w czerwcu 2021 r. rejestracje kontynuowały trzycyfrowy wzrost (+138,2%) r/r do 2 718 szt.. Osiągnięty przy tym wysoki poziom jest czwartym najwyższym miesięcznym rezultatem tej kategorii po marcu ( 3143) i kwietniu (2957) br. oraz marcu 2019 (2801), od czasu kryzysu z lat 2008-2009

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 57 530  przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 53,3% niż rok wcześniej ( +19 993 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: