Marzec 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 9 840 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-12,1%). Tempo zmiany rok do roku w zaagregowanej grupie po jednym miesiącu zatrzymania wzrostu (-1,0%) przechyliło się do zdecydowanego spadku.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie,  po 17 miesiącach nieprzerwanego wzrostu, przyhamował i zmniejszył się prawie o ¼ -24,1%. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy 2 177 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w marcu 2022r. rynek wyhamował po 17 miesiącach wzrostu trwającego od maja 2020r do lutego 2022r.- rejestracje osiągnęły 2 409 szt. przy spadku o 23,4% r/r.  Mimo to ostatni rezultat jest tylko o -10,2% poniżej średniej dla analogicznego miesiąca z ostatnio dobrych lat 2016r - 2021r ale po wyłączeniu pandemicznego 2020r.Tak wyliczona wynosi 2683 szt.

W grupie przyczep (676 szt.; +6%) oprócz zabudów skrzyniowych (375 szt.; -12%), które miały tu 55% udział  o 11,2 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej,  popularne były też i nadwozia wymienne 54 szt. 8% udz. przyczepy kłonicowe 55 szt. (8% udz.

Od początku 2022 r. zarejestrowano łącznie 22 890 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik  niższy o -5,2% niż rok wcześniej ( -1 252szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 5,7% do poziomu 16 719 szt. (-1016 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -3,7% do poziomu 6 171 szt.(-236 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: