Maj 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 9 367 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-18,6%). Tempo zmiany rok do roku w zagregowanej grupie po dwóch początkowych miesiącach stabilizacji (styczeń +2,8%, luty 11%) przechyliło się w marcu (-12,1%) i kwietniu (-16,3%) do zdecydowanego spadku, który pogłębił się w maju o 2,3 pkt. proc. Mimo to był to drugi najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca po rekordowo wysokim osiągniętym w 2021r. (11 507 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, skurczył się trzeci miesiąc z rzędu - ostatnio (-7,4%) po hamowaniu o ¼ w marcu i 1/5 w kwietniu, po wcześniejszych 17 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. W maju br. odnotowaliśmy 2 228 szt

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w maju 2022r. rejestracje osiągnęły 2462 szt. przy spadku o 7,2% r/r . Rynek hamuje trzeci miesiąc z rzędu po 17 wcześniejszych miesiącach wzrostu trwającego od maja 2020r do lutego 2022r. Mimo to ostatni rezultat jest drugim najwyższym rezultatem maja, po rekordowym maju 2021 kiedy zarejestrowano 2 652 szt.

W grupie przyczep (1 136 szt.; +4%) oprócz zabudów skrzyniowych (652 szt.; -11%), które miały tu 57% udział o 9,8 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej, popularne były też i nadwozia wymienne 109 szt. 10% udz. przyczepy kłonicowe 92 szt. (8% udz.)

Od początku 2022 r. zarejestrowano łącznie 41 718 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o -11,2% niż rok wcześniej ( -5 237szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o -12,0% do poziomu 31 159 szt. (-4232 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -8,7% do poziomu 10 559 szt.(-1005 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: