Lipiec 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 869 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-22,1%). Tempo zmiany rok do roku w zagregowanej grupie po dwóch początkowych miesiącach stabilizacji (styczeń +2,8%, luty 11%) przechyliło się w marcu do zdecydowanego spadku (-12,1%), który utrzymał się w kolejnych miesiącach: kwietniu (-16,3%), maju (-18,6%) i czerwcu (-18,2%).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, skurczył się piąty miesiąc z rzędu (-26,5%) po hamowaniu w marcu (-24,1%), kwietniu (-21,4%), maju (-7,4%), czerwcu (-18,2%). Wcześniej w tej części rynku odnotowaliśmy 17 miesięcy nieprzerwanego wzrostu. W lipcu br. zarejestrowano 2 043 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w lipcu 2022r. rejestracje osiągnęły 2 319 szt. przy spadku o 24,3% r/r. Rynek hamuje piąty miesiąc z rzędu po 17 wcześniejszych miesiącach wzrostu trwającego od maja 2020r do lutego 2022r.

W grupie przyczep   w lipcu zarejestrowano 276 szt.; -4,2%r/r. Było to o 12 szt. więcej niż w analogicznym miesiącu ub.r.

Od początku 2022 r. zarejestrowano łącznie 58 183 przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o -13,9% niż rok wcześniej (-9 318 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o -14,4% do poziomu 43 413 szt. (-7 292 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -12,4% do poziomu 14 770 szt. (-2 088 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: