Kwiecień 2022r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 9 461 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-16,3%). Tempo zmiany rok do roku w zaagregowanej grupie po dwóch początkowych miesiącach stabilizacji (styczeń +2,8%, luty 11%) przechyliło się w marcu (-12,1%) do zdecydowanego spadku, który pogłębił się w kwietniu o 4,2 pkt. proc. Mimo to był to drugi najwyższy rezultat dla analogicznego miesiąca po rekordowo wysokim osiągniętym w 2021r. (11 306 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, skurczył się drugi miesiąc z rzędu - ostatnio o blisko 1/5 (-21,5%) po hamowaniu o ¼ w marcu i po wcześniejszych 17 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. W kwietniu br. odnotowaliśmy 2 160 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w kwietniu 2022r. rejestracje osiągnęły 2382 szt. przy spadku o 19,4% r/r . Rynek hamuje drugi miesiąc z rzędu po 17 wcześniejszych miesiącach wzrostu trwającego od maja 2020r do lutego 2022r.-. Mimo to ostatni rezultat jest tylko o -13 szt. poniżej średniej dla analogicznego miesiąca z ostatnio dobrych lat 2016r - 2021r ale po wyłączeniu pandemicznego 2020r.(790szt.).Tak wyliczona wynosi 2395 szt.

W grupie przyczep (898 szt.; +6%) oprócz zabudów skrzyniowych (507 szt.; -11%), które miały tu 56% udział o 10,8 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej, popularne były też i nadwozia wymienne 83 szt. 9% udz. przyczepy kłonicowe 73 szt. (8% udz.)

Od początku 2022 r. zarejestrowano łącznie 32 351 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o -8,7% niż rok wcześniej ( -3 097szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 8,6% do poziomu 24 020 szt. (-2270 szt.). Wśród naczep rezultat zmniejszył się o -9% do poziomu 8 331 szt.(-827 szt.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: