Pierwsze rejestracje autobusów używanych - PAŹDZIERNIK 2018r.