Sierpień 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 587 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-6,2%). Spadki w tej części rynku obserwujemy już od lutego 2022 roku. Tylko w styczeń przyniósł na chwilę stabilizację (-0,9%). Sierpień kontynuuje ten spadkowy trend. O spadku zadecydowały zarówno przyczepy jak i naczepy.

Grupa przyczep uzyskała w sierpniu rejestracje na poziomie 5 004 szt. (-3,9% r/r). W porównaniu z lipcem br. rejestracje w grupie spadły o 11,2% (-632 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, spadł o 12,6% po wzrostach z marca i kwietnia, czerwca i stabilizacji w lipcu br. W sierpniu. zarejestrowano 1 583 szt. W porównaniu z lipcem rynek naczep obniżył się (-22,3%; -455 szt.)

 Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 59 900 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 8,1% niż rok wcześniej (-5 303 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: