Październik 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 7 075 szt. i były mniejsze niż przed rokiem o 26 szt. Spadki w tej części rynku obserwujemy już od lutego 2022 roku. Styczeń przyniósł na chwilę stabilizację (-0,9%).a październik jest kolejnym miesiącem stabilizacji (-0,4%). O stabilizacji zadecydowały przyczepy bowiem naczepy nieznacznie obniżyły się.

Grupa przyczep uzyskała w październiku rejestracje na poziomie 5 034 szt. (+1,9% r/r). W porównaniu z wrześniem br. rejestracje w grupie wzrosły o 4,3% (+206 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, spadł o 5,6%. Jest to czwarty kolejny miesiąc spadków. W październiku zarejestrowano 2 041 szt. W porównaniu z wrześniem rynek naczep wzrósł (+11,3%; +207 szt.)

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 73 637 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 7,8% niż rok wcześniej (-6 233 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 9,5% do poziomu 53 264 szt. (-5 599 szt.). Wśród naczep rezultat był nieznacznie niższy od tego samego okresu 2022r (-3% ) i osiągnął poziom 20 373szt. (-634 szt.)

 Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: