PZPM-GUS Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce według danych GUS - czerwiec 2020

Samochody osobowe  zmiana r/r  -51,8%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -10,6%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  -4,0%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: