Maj 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - maj 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r +588,6%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +22,9%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -1,6%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  +107,7%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: