Lipiec 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - lipiec 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r -56,1%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -37,3%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -38,4%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  +7,1%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: