Czerwiec 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - czerwiec 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r -0,5%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -14,6%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -13,7%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  -7,6%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: