Marzec 2022

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - marzec 2022

Samochody osobowe  zmiana r/r -57,1%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -55,9%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -14,8%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  -5,6%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: