Grudzień 2020

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - grudzień 2020

Samochody osobowe  zmiana r/r  -30,5%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +12,5%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -34,9%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: