Rok 2021

W całym 2021r. udział nowych samochodów dostawczych do 3,5t w UE: elektryczne** 3,0%, hybrydowe 1,6%, diesel 90,2%, inne alternatywne*** 1,4% (udziały w 2020r.:   elektryczne 2,0%; hybrydowe 0,9%, diesel 92,4%; inne alternatywne 1,3%;
W całym 2021 r. 90,2% wszystkich lekkich samochodów dostawczych (DMC do 3,5 t) zarejestrowanych w UE było napędzanych olejem napędowym, podczas gdy vany benzynowe stanowiły 3,8% rynku. Całkowita sprzedaż nowych samochodów dostawczych zwiększyła się w ostatnim roku, co zaowocowało wyższymi wolumenami we wszystkich rodzajach napędu, ale w szczególności elektrycznych i hybrydowych samochodów dostawczych.
Pojazdy zasilane elektrycznie stanowiły w ubiegłym roku 3,0% wszystkich nowych rejestracji samochodów dostawczych w całej Unii Europejskiej (w porównaniu z 2,0% w 2020 r.), podczas gdy vany hybrydowe stanowiły 1,6% (ich udział zwiększył się z poziomu 0,9

Samochody dostawcze z silnikiem Diesla i benzynowym
W 2021 r. popyt na samochody dostawcze z silnikiem Diesla wzrósł o 6,2% do 1 408 376 sztuk. Pomimo tego wzrostu sprzedaży udział oleju napędowego w rynku w całym regionie zmniejszył się z 92,4% w 2020 r. do 90,2% w 2021 r.. Cztery główne rynki UE odnotowały zróżnicowane wyniki. Włochy miały najwyższy procentowy wzrost (+8,6%), a następnie Francja (+4,0%). Z kolei Hiszpania i Niemcy odnotowały spadek popytu na diesle (odpowiednio -4,7% i -3,6%).
Liczba zarejestrowanych benzynowych samochodów dostawczych zwiększyła się w ubiegłym roku o 20,5% w porównaniu z 2020 rokiem do 58 757 sztuk. W efekcie udział samochodów benzynowych  w sprzedaży w UE, wzrósł z 3,4% do 3,8%. Wśród głównych rynków Francja (+43,2%) i Niemcy (+25,7%) odnotowały dwucyfrowe wzrosty, podczas gdy Hiszpania spadek (-24,1%).

Pojazdy z napędem alternatywnym (APV)
W ubiegłym roku sprzedaż nowych pojazdów ładowanych elektrycznie (ECV) – obejmujących zarówno samochody dostawcze w pełni elektryczne (BEV), jak i hybrydy typu plug-in (PHEV) – wzrosła w całej UE o 63,2% i osiągnęła 46 853 samochody dostawcze. Ten wysoki dwucyfrowy wzrost sprzedaży przełożył się na zwiększenie udziału w rynku z 2,0% w 2020 r. do 3,0% w 2021 r. Sprzedaż samochodów elektrycznych (ECV) zwiększyła się o 237,8% we Włoszech, 55,5% w Hiszpanii, 44,9% w Niemczech i 39,8% we Francji.
Patrząc na dane za cały 2021 rok, sprzedaż samochodów hybrydowych (HEV) wzrosła o 101,5% do 25 496 sztuk, a udział w rynku hybrydowych lekkich samochodów dostawczych wzrósł z 0,9% w 2020 r. do 1,6% w ubiegłym roku. Wśród głównych rynków UE największy wzrost odnotowała Francja (+155,2%), a następnie Włochy (+129,2%), Niemcy (+67,6%) i Hiszpania (+12,7%).
Rejestracje samochodów dostawczych napędzanych paliwami alternatywnymi2 zwiększyły się w 2021 r. o 10,2%, osiągając 21 340 sztuk w całej UE. Spośród czterech dużych rynków tylko Niemcy odnotowały spadek (-3,2%). Ogólnie udział pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi w  sprzedaży pozostał stabilny i stanowił 1,4% rynku europejskiego (w porównaniu z 1,3% w 2020 roku).

*/    dane dla Bułgarii, Malty, Litwy są niedostępne;
**/   ECV=BEV+PHEV
***/ inne alternatywne (APV) - (CNG/LNG, LPG, paliwa bio i etanol)

Metoda sortowania: