PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w maju 2021

maj+51,3%;    styczeń-maj  +43,9%
W maju 2021 r. rynek pojazdów użytkowych w UE odnotował kolejny miesiąc silnych wzrostów, w których tle jest niska baza do porównań wynikająca z ubiegłorocznych covidowych ograniczeń (COVID-19). Liczba nowych rejestracji zwiększyła się o 51,3% do 165 363 sztuk, czyli o ponad 30 000 poniżej poziomu sprzed pandemii. Spośród czterech kluczowych rynków największy wzrost procentowy odnotowała Hiszpania (+89,6%), za nią uplasowały się Włochy (+51,3%), Niemcy (+46,4%) i Francja (+28,4%).
W ciągu pięciu miesięcy 2021 r. popyt na nowe pojazdy użytkowe w UE wzrósł o 43,9%. Dobre wyniki w maju przyczyniły się do dalszego zwiększenia liczby rejestracji od początku roku do 838 941 sztuk. Wszystkie cztery główne rynki UE poprawiły swoje skumulowane rezultaty: Włochy (+69,5%), Francja (+55,2%), Hiszpania (+51,9%) i Niemcy (+20,3%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: