Kluczowe postulaty branży motoryzacyjnej - Synergia w imię rozwoju

12 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Synergia w imię rozwoju” zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jak zauważyli uczestnicy spotkania, była to jedna z najważniejszych i największych debat na temat branży motoryzacyjnej w ostatnich latach.

Konferencję uroczyście otworzyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz Ivan Hodac prezes European Automobile Manufacturers' Association. Do gości spotkania przesłanie skierowała także Beata Bublewicz przewodnicząca Sejmowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, patronująca programowi „Przyjazna Motoryzacja”, w ramach którego odbyła się debata.

W konferencji „Synergia w imię rozwoju” wzięli udział: politycy (poseł Janusz Piechociński, Marek Wikiński), przedstawiciele koncernów motoryzacyjnych (Andrzej Korpak - GM, Witold Nowicki - Toyota, Aleksander Vlaskamp – Scania, Solange Olszewska – Solaris, Kerstin Fahrenfeld-Etzmuß –Volkswagen, Hubert Liwski – Yamaha, Adam Pietkiewicz - PGD), oraz branżowi eksperci (Halina Brdulak – SGH, Adrian Furgalski – ZGD TOR, Andrzej Arendarski – KIG, Andrzej Wojciechowski – ITS, Bartłomiej Morzycki - Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Leszek Wieciech – POPiHN).

Konferencja miała formę trzech paneli dyskusyjnych, poświęconych kolejno tematom: 1. znaczenia motoryzacji dla gospodarki, 2. zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa, 3. nowych technologii i ochrony środowiska. Wszyscy paneliści udowadniali i podkreślali, że motoryzacja jest strategicznym sektorem dla gospodarki.  Jednak mimo oczywistych i olbrzymich  korzyści, jakie płyną z rozwijającej się motoryzacji, rozmówcy wskazywali na zaniedbania ze strony instytucji państwowych, które w nadziei wszystkich wkrótce zostaną zlikwidowane.

Wielogodzinną debatę podsumowuje 5 najważniejszych postulatów, sformułowanych na podstawie wypowiedzi panelistów. - Nasze postulaty wskazują najlepszą i najprostszą drogę do celu, którym jest synergia pomiędzy branżą motoryzacyjną a państwem – powiedział Jakub Faryś, prezes PZPM – Będziemy walczyć u władz o jak najszybsze wdrożenie tych wniosków w życie – dodał.

Postulaty branży motoryzacyjnej:

1. Niech moc będzie w rynku wewnętrznym!

Silny i prężnie rozwijający się rynek wewnętrzny zwiększa szansę na kolejne inwestycje dużych koncernów w naszym kraju. Tymczasem w roku 2011 nastąpiła zapaść na rynku wewnętrznym – sprzedano o 40 tys. samochodów osobowych mniej, co spowoduje zwolnienia w branży motoryzacyjnej i zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ponad 500 mln zł.

2. Polacy zasługują na nowe samochody!

Polska musi odnowić park samochodowy. Statystyczny Polak jeździ blisko 15-letnim samochodem. Zagraża to naszemu bezpieczeństwu, działa szkodliwie dla środowiska, przynosi straty państwu. Niezbędne jest wprowadzenie systemowych zachęt i ułatwień sprzyjających dostępności pojazdów nowych oraz nowszych.

3. Dość dziurawemu systemowi kontroli pojazdów!

Diagnostycy muszą ponosić większą personalną odpowiedzialność za wykonywane kontrole pojazdów. Jak wskazują niezależne raporty, polski system kontroli pojazdów musi być skuteczniejszy.

4. Podatek ekologiczny jest lepszy od akcyzowego!

Podatek ekologiczny stosuje już 19 państw UE, a kolejne pracują nad jego wdrożeniem. Podatek taki, uzależniony od poziomu emisji substancji szkodliwych przez pojazd, wesprze odnowienie parku samochodowego i nie musi być dotkliwszy od stosowanego obecnie, jednorazowego podatku akcyzowego od pojazdów osobowych.

5. System złomowania na złom!

Potrzebujemy mechanizmów zwiększających skuteczność systemu złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ograniczających szarą strefę.

Konferencja „Synergia w imię rozwoju” była częścią aktywności towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Jednocześnie debata wieńczy trwający blisko półtora roku program „Przyjazna Motoryzacja”, prowadzony przez PZPM. „Przyjazna Motoryzacja” jest pierwszym tak dużym projektem branżowym, w którym eksperci, producenci oraz przedstawiciele producentów: autobusów, samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli mówią jednym głosem o sprawach istotnych dla branży i jej użytkowników.