11_TNS Consumer Index: Wciąż na plusie

W listopadzie trend wzrostowy TNS Consumer Index nieco się załamał – wartość wskaźnika spadła i obecnie wynosi 4,6. To jednak nadal dobry, dodatni wynik. Budują go głównie dobre oceny kondycji indywidualnych gospodarstw domowych oraz pozytywna ocena aktualnego stanu gospodarki kraju. Widać jednak, że maleje społeczny optymizm, szczególnie, jeśli chodzi o prognozę przyszłorocznej sytuacji ekonomicznej zarówno w skali mikro, jak i w skali makro. Czy to jest tylko tymczasowe wahanie, czy zapowiedź zmian pokażą kolejne badania.

Warto także wspomnieć, że tym miesiącu mijają dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości Polacy dostrzegli zmiany, które nastąpiły w naszym kraju w tym czasie i ocenili je niejednoznacznie – 36% stwierdziło, że są to zmiany na lepsze, a 37% - że na gorsze. W dwuletnim bilansie rządów PiS elementy dotyczące gospodarki mają istotne znaczenie. Ale nie są jedynym czynnikiem i o tym rządzący muszą pamiętać.

Urszula Krassowska

Account Director

urszula.krassowska@kantarpublic.com

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2017-11