09/10_Unijny rynek samochodów elektrycznych rośnie, ale pozostaje niejednolity i rozdrobniony

Bruksela, 31 października 2017 r. - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) opublikowało nowe dane wykazujące korelację pomiędzy popytem na pojazdy elektryczne (ładowane) - ECV oraz PKB i zachętami dla potencjalnych klientów. Na podstawie tych nowych danych,  ACEA apeluje o ambitne, ale bardziej realistyczne podejście do elektryzacji floty samochodowej w Europie, tuż przed opublikowaniem w przyszłym tygodniu przez Komisję Europejską propozycji dotyczącej celów w zakresie emisji CO2 po roku 2021 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych.

Nowe dane ACEA wskazują, że udział w rynku samochodów elektrycznych (ECV) powyżej 1% występuje tylko w krajach Europy Zachodniej o PKB na jednego mieszkańca powyżej 30 000 EUR. Natomiast prawie połowa wszystkich państw członkowskich UE ma udział w rynku ECV w wysokości 0,5% lub niższy. W rzeczywistości w krajach o PKB poniżej 17 000 EUR udział w rynku pozostaje bliski zeru - w tym nowych państw członkowskich UE w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Grecji - z powodu kryzysu. Przystępność jest wyraźnie główną barierą. "Nasze dane pokazują, że nawet jeśli rośnie, europejski rynek ECV pozostaje bardzo niejednolity (…) - mówi Erik Jonnaert, sekretarz generalny ACEA.

"Wielu ludzi przyjmuje rynek norweski jako punkt odniesienia. Ale podobnie jak PKB tego kraju w wysokości 64 000 euro, czyli ponad dwukrotnie większa od średniej w UE, udział Norwegii w rynku ECV w wysokości 29% jest wyjątkiem w Europie. Nikt nie patrzy na przykład Grecji, gdzie sprzedano w ubiegłym roku jedynie 32 samochody z elektryczne "- wyjaśnił Jonnaert. "To powinno obudzić polityków. Pod uwagę powinny być brane przyszłe działania mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a nie trwanie w założeniu, że wszystkie kraje są w tej samej pozycji co kilka zaawansowanych rynków ECV ".

Dane pokazują również, że zachęty do zakupu ECV, a zwłaszcza dopłaty różnią się znacznie w całej Europie. Udział w rynku ECV w rynku jest znaczący wyłącznie w  krajach, które oferują rozbudowane systemy zachęt. Pięć państw członkowskich UE w ogóle nie oferuje żadnych zachęt.

"Nawet jeśli wszyscy producenci rozszerzają oferty modeli pojazdów elektrycznych, niestety widzimy, że penetracja rynku tych pojazdów jest wciąż bardzo niska i bardzo rozdrobniona w całej UE" - powiedział Jonnaert. "Konsumenci poszukujący alternatywy dla diesli często wybierają pojazdy benzynowe lub hybrydowe, ale na razie nie dokonują tego na dużą skalę"

"Innymi słowy, sam produkt końcowy - niezależnie od tego, jak jest dobry - nie wystarczy do stworzenia popytu. Oprócz zharmonizowanych i spójnych zachęt konsumenckich mających na celu pobudzenie sprzedaży, potrzebujemy więcej inwestycji w zakresie infrastruktury ładowania czy tankowania we wszystkich państwach członkowskich UE, zanim będziemy mogli oczekiwać, że konsumenci w całej UE rzeczywiście przyjmą pojazdy napędzane alternatywnie".
Członkowie ACEA mają nadzieję, że weźmie to pod uwagę propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą emisji CO2 w samochodach i lekkich pojazdach dostawczych.”