04_Rekordowy kwiecień

Podobnie jak wiosenna pogoda, wskaźnik nastrojów konsumenckich jest mocno niestabilny – po marcowym spadku w kwietniu wzrósł do najwyższej wartości od 2008 roku osiągając +2,0, można więc powiedzieć, że osiągnął rekord 10-lecia. Takim nastrojom sprzyjają oczywiście dane makroekonomiczne – rozpędzona gospodarka nie wyhamowuje, wskaźnik bezrobocia spadający systematycznie od 2014 roku zszedł już poniżej 9%, płace rosną znacznie powyżej wskaźnika inflacji, rośnie sprzedaż towarów i usług konsumpcyjnych, a na przykład sprzedaż nowych samochodów osobowych w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku była o 20% wyższa niż w roku 2016.

Również inwestorzy odłożyli na bok obawy związane z długofalowymi skutkami polityki finansowej rządu, co znajduje swój wyraz we wzroście indeksów giełdowych oraz poprawie kursu złotego. Mimo to wzrost ogólnego indeksu i jego relatywnie wysoki poziom w znacznie większym stopniu zawdzięczamy postrzeganiu sytuacji i perspektyw własnego gospodarstwa domowego konsumentów niż ocenie sytuacji ekonomicznej kraju i jej perspektyw. W ocenie perspektyw gospodarki liczba pesymistów nadal jest większa niż optymistów, również w ocenie zmian sytuacji gospodarczej w ciągu minionego roku nadal, choć minimalnie, przeważają oceny negatywne.

Percepcja sytuacji jest bardzo silnie skorelowana z wykształceniem respondentów. Im wyższe wykształcenie tym bardziej optymistyczna ocena zmian sytuacji własnego gospodarstwa domowego i tym bardziej pesymistyczna ocena zmian w gospodarce kraju. Ogólny wskaźnik optymizmu konsumenckiego, który jest wypadkową tych wskaźników, łagodnie spada ze wzrostem wykształcenia. Najniższy łączny wskaźnik optymizmu odnotowaliśmy w grupie zawodowej menedżerów (-27) oraz w grupie wiekowej 30-39 lat (-10).

Krzysztof Siekierski

Client Service Director Kantar TNS

krzysztof.siekierski@tnsglobal.com