02_2017 PZPM zacieśnia współpracę z administracja publiczną

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego został członkiem Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który jest organem pomocniczym dla Ministra Rozwoju i Finansów. Czytaj więcej

Przedstawiciele PZPM w odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów – Mateusza Morawieckiego wzięli udział w pierwszym posiedzeniu grupy roboczej tego Zespołu. Głównym celem tego organu jest prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń między administracją publiczną a biznesem, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.