06/2016 420 tysięcy nowych samochodów i tylko 3 tysiące hybryd? Badanie TNS

Podczas dni prasowych tegorocznych targów Poznań Motor Show postanowiliśmy zapytać przedstawicieli branży motoryzacyjnej oraz mediów z nią związanych o przewidywania dotyczące rozwoju rynku w 2016 roku. Osoby, które wzięły udział w badaniu, okazały się nieco mniej optymistyczne odnośnie wzrostu rynku niż część analityków. Prognozy oparte na opiniach naszych respondentów wydają się być jednak bardzo realistyczne.

380 tysięcy nowych samochodów osobowych w 2016 roku

Aż 83 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej odwiedzających tegoroczne targi w Poznaniu szacuje, że sprzedaż nowych samochodów osobowych w roku bieżącym nie przekroczy 380 tysięcy sztuk. Czyżby branża była bardziej pesymistycznie nastawiona niż analitycy? Analitycy rynkowi po kwietniu prognozowali wynik na poziomie 390 tysięcy na koniec roku podnosząc jednocześnie prognozę prezentowaną po marcu o 10 tysięcy sztuk. Przewidywania firmy Coram-Reserach w raporcie dotyczącym 60 rynków, w tym Polskiego, szacowały tegoroczną sprzedaż nowych samochodów osobowych na poziomie 422 tysięcy sztuk. To prognoza zbyt optymistyczna, bo według niej rynek powinien urosnąć aż 19% rok do roku, co jest mało realne.

Pyt. Jaki Pana(i) zdaniem będzie wynik sprzedaży na koniec 2016 roku?

 

Nie więcej niż 8 tysięcy hybryd

W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce  nieco ponad 5,5 tysiąca samochodów z napędem hybrydowym. Były to auta głównie marki Toyota. W bieżącym roku przedstawiciel Toyoty i Lexusa w Polsce ma ambitne plany związane ze wzrostem sprzedaży hybryd obu marek. Czy powtórzy ubiegłoroczny wynik? Zdecydowana większość (83%) przedstawicieli branży, która wzięła udział w badaniu podczas Poznań Motor Show twierdzi, że tegoroczna sprzedaż samochodów z napędem hybrydowym nie przekroczy 8 tysięcy sztuk. Jeśli rzeczywiście sprzedaż nowych hybryd będzie w tym roku oscylować w okolicach 8 tysięcy rejestracji, będzie to oznaczało wzrost rynku o około 45% 

Pyt. Ile hybryd Pana(i) zdaniem zostanie sprzedanych w Polsce w 2016 roku?

 Brak wiary w klienta indywidualnego

Rynek jest zdominowany przez klientów instytucjonalnych i przedstawiciele branży nie wierzą, że w 2016 roku udział klientów indywidualnych w sprzedaży nowych samochodów zacznie wzrastać. Jedna czwarta naszych respondentów twierdzi, że udział firm w rejestracjach nowych samochodów pozostanie bez zmian, ale aż połowa (49%) jest zdania, że udział firm nadal będzie rosnąć. Rynek aut firmowych wydaje się być dość nasycony, ale wciąż tkwi w nim potencjał, przynajmniej w opinii naszych respondentów. Nowe formy finansowania samochodów oparte na wysokiej wartości końcowej (tzw. kredyty i leasingi HRV) oraz ogólna sytuacja gospodarcza sprzyjają wzrostowi zakupów firmowych. Te czynniki mają oczywiście również wpływ na rynek klienta indywidualnego, ale w znacznie mniejszym stopniu.

 Czy Pana(i) zdaniem w 2016 roku udział firm w zakupach samochodów nowych zmniejszy się, pozostanie bez zmian czy zwiększy się?