05_Od 4 czerwca br. dealer może zarejestrować pojazd online

4 czerwca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wprowadzają możliwość upoważnienia dealera do złożenia wniosku o rejestrację samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy za pośrednictwem formularza online.

Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1517

Przy tej okazji można będzie także upoważnić dealera do odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
Formularz online zgodnie z zapisami art. 73c formularza ma być udostępniony w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Na chwilę obecną nie ma linku do tego formularza i prawdopodobnie będzie on zamieszczony na stronie internetowej Strona główna podmiotu MINISTER CYFRYZACJI (bip.gov.pl)

Zwracamy także uwagę, że pomimo tego, że przy tej formie rejestracji nie jest wypełniana karta pojazdu, nie zwalnia to z obowiązku wystawienia karty pojazdu. Likwidacja obowiązku wystawiania karty pojazdu nastąpi z dniem 4 września 2022 roku.