06_Spotkanie europejskich ministrów środowiska - branża apeluje

Infrastruktura ładowania niezbędna do spełnienia ambitnych celów redukcji emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Aby spełnić niezwykle ambitne cele redukcji CO2 uzgodnione przez europejskich ministrów środowiska, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) wzywa do podjęcia radykalnych działań w zakresie zapewnienia infrastruktury ładowania.
ACEA szanuje decyzję Rady, ale zwraca uwagę, że ma ona poważne konsekwencje nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego, ale także dla całej gospodarki UE. Europejscy producenci samochodów od dawna angażują się w przejście na elektromobilność i radykalnie przekształcają swoją działalność, aby spełnić cele klimatyczne UE. Jednak klucz do osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2 nie leży wyłącznie w rękach branży – inni gracze też muszą odegrać swoją rolę.
Obecnie konieczne jest wprowadzenie wszystkich warunków ramowych, aby przejść na w pełni elektryczną energię – w tym rozwój prawdziwie ogólnoeuropejskiej sieci infrastruktury do ładowania i tankowania wodoru oraz dostępu do niezbędnych surowców.
„Aby było jasne: przemysł motoryzacyjny w pełni przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest Europa neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 r. Jednak decyzja Rady rodzi istotne pytania, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi, np. w jaki sposóbi Europa zapewni strategiczny dostęp do kluczowych surowców dla e-mobilności” – powiedział Oliver Zipse, prezes ACEA i dyrektor generalny BMW.
„Jeśli UE chce być pionierem zrównoważonej mobilności, należy zapewnić dostępność tych surowców - w przeciwnym razie będziemy zagrożeni nowymi zależnościami (…) W opinii szefa ACEA, otwartość na nowe technologie oznacza, że wodór i inne paliwa neutralne pod względem emisji CO2 mogą odgrywać ważną rolę w dekarbonizacji transportu drogowego”.
W kontekście trwających negocjacji w sprawie rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), ACEA wzywa również decydentów do spełnienia wyzwań, które właśnie postawili branży motoryzacyjnej, jeśli chodzi o ustalanie celów infrastrukturalnych dla każdego państwa członkowskiego.
Przegląd śródokresowy rozporządzenia w sprawie emisji CO2 będzie kluczem do śledzenia postępów w zakresie rozwoju rynku, wdrażania infrastruktury i dostępności surowców.