Program wsparcia dla pojazdów elektrycznych opublikowany przez MK oraz NFOŚiGW

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowały program wsparcia finansowego na zakup samochodów elektrycznych.

W ramach akcji przewidziane są trzy programy skierowane do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych  na łączną kwotę prawie 150 mln złotych.

„Zielony samochód”

„eVAN”

„Koliber”

Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego.

budżet - 37,5 mln zł ze środków NFOŚiGW. Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 maja 2020 r. Cena nabycia pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut

eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego

budżet -  70 mln zł , które trafią do przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1). W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji. Przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW – kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 stycznia 2020 r

Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)

budżet -  40 mln zł wsparcia na zakup/leasing 1 tys. elektrycznych taksówek (kategoria M1) oraz 1 tys. ładowarek domowych typu wall box. Pilotaż skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowalności kosztów liczy się od 1 stycznia 2020 r.

Termin naboru wniosków : od dnia 26 czerwca 202

Szczegóły na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1603,nfosigw-dofinansuje-zakup-pojazdow-elektrycznych.html