Rozporządzenie w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755)

16 września opublikowano rozporządzenie w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755)

 

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od opublikowania tj. 16 grudnia 2019 r.

 

Rozporządzenie określa:

  • wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
  • minimalne wymagania dla urządzeń technicznych
  • wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.