Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z zakresu recyklingu

Metoda sortowania:

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2006 r.

9 lipca 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące zgodności z Konstytucją zasad naliczania opłaty za brak sieci zbierania pojazdów w 2006 r.

Trybunał orzekł, że zasady te były zgodne z Konstytucją.

Czytaj więcej »

Rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego w zakresie opłaty za brak sieci w 2006 r.

W dniu 9 lipca 2012 r. o godz. 8:30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące zgodności z Konstytucją RP zasad naliczania opłaty za brak sieci zbierania pojazdów w 2006 r.

Czytaj więcej »

Wytyczne dotyczące kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dotyczące kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Czytaj więcej »

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika nr 5

Kolejny numer Biuletynu PZPM Środowisko i Technika jest już dostępny.

Czytaj więcej »

Marcowe obowiązki sprawozdawcze

W związku z bliskimi terminami marcowych obowiązków sprawozdawczych, przypominamy o konieczności realizacji tych obowiązków.

Czytaj więcej »

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika nr 4

Kolejny numer Biuletynu PZPM Środowisko i Technika jest już dostępny.

Czytaj więcej »

Spotkania środowiska recyklingu pojazdów 2011

W październiku br. PZPM zorganizował kolejny, drugi już cykl spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu, którzy współpracują z firmami członkowskimi PZPM.

Czytaj więcej »