Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

15 maja 2012 r. na stronach RCL został udostępniony "projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów". Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) jest wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i konsumentów, wpływających na większą skuteczność obecnie obowiązujących regulacji (szczególnie w zakresie zwalczania karteli, będących najpoważniejszymi naruszeniami konkurencji), oraz na uproszczenie i skrócenie procedur, zwłaszcza w zakresie kontroli koncentracji (zgodnie z licznymi postulatami środowisk biznesowych), jak również eliminujących wątpliwości interpretacyjne wynikłe w toku stosowania aktualnie funkcjonujących przepisów.

Projekt założeń znajduje się w pliku poniżej oraz na stronie internetowej RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/43452