Cars 21

W ramach nowoczesnej polityki przemysłowej Komisji Europejskiej, CARS 21 (System prawny dla konkurencyjnej motoryzacji w 21 wieku) zostało zapoczątkowane w 2005 r.. 

 Ma na celu ustalenie krótko-, średnio- i długoterminowej polityki publicznej i ram regulacyjnych dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Te ramy mają przyczynić się do zwiększenia globalnej konkurencyjności i zatrudnienia w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, przy jednoczesnym kontynuowaniu postępu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w przystępnej cenie dla konsumenta.

CARS 21 zostało ponownie wznowione w październiku 2010 roku. W tej chwili składa się z trzy poziomowej struktury:

•    grupa Wysokich przedstawicieli (Ministrowie, CEO, Prezesi organizacji itd.)
•    grupa „Szerpów” odpowiedzialna za przygotowanie wkładu do prac grupy Wysokich przedstawicieli i dla sterujących grup roboczych,
•    grupy robocze, odpowiedzialne za aspekty techniczne zgodnie z omawianymi tematami.

Przedstawiciele Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego biorą udział w obecnych pracach CARS 21  w charakterze członka grupy roboczej.