LOTOS Oil

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

tel. 801 345 678
tel. +48 58 326 43 00
fax +48 58 308 84 18
www.lotosoil.pl 

LOTOS Oil wchodzi w skład Grupy Kapitałowej grupy LOTOS prowadzącej działalność w Polsce, Norwegii i na Litwie. Jest częścią dynamicznie rozwijającego się koncernu, specjalizującego się w  poszukiwaniach, wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Grupa  LOTOS  poprzez  swoje  spółki  zależne  zarządza  siecią  blisko 480 stacji w Polsce, produkuje doskonałej jakości paliwo i asfalt oraz przoduje w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku krajowym.