Wrzesień 2017r.

Rejestracje: wrzesień +12,4%; styczeń – wrzesień: +15,0%

We wrześniu 2017 r., zamykającym trzeci kwartał, utrzymało się dwucyfrowe tempo wzrostu rynku lekkich samochodów. Zarejestrowano 42 023 nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t. Wzrost całej grupy trwa nieprzerwanie od kwietnia 2015 roku. Łącznie nowych pojazdów przybyło o 12,4% (+4 638 szt.) więcej niż rok wcześniej i po ówczesnym wzroście o 16,8%. Wrześniowe rezultaty systematycznie rosną od 2013 roku. W porównaniu do sierpnia br. liczba rejestracji zwiększyła się o 7,1% (+2 774 szt.).

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych we wrześniu 2017r. zarejestrowano 37 111 szt. Wzrost utrzymuje się 30. miesiąc z rzędu. We wrześniu wyniósł 13,7% r/r (+4 458 szt.) i był spokojniejszy niż miesiąc wcześniej (kiedy osiągnął 21,8% r/r). W porównaniu do sierpnia br. liczba rejestracji wzrosła o 7,6% (+ 2 606 szt.).

Od początku roku zarejestrowano 355 461 nowych samochodów osobowych, o 17,3% więcej niż w ciągu  pierwszych dziewięciu miesięcy ub.r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t we wrześniu br. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie danych CEP, przybyły 4 912 szt. nowo zarejestrowane pojazdy. W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału wypracowano delikatny plus (+3,8% r/r), co jednak nie pozwoliło zamknąć go na wyższym poziomie niż rok wcześniej (-0,9% kw/kw).Rejestracje samochodów dostawczych liczone od początku roku wyniosły 44031 szt. i są niższe o 0,8% (-343 szt.) niż po dziewięciu miesiącach ub. r. 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: