PZPM-GUS Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce według danych GUS - listopad 2020

Samochody osobowe  zmiana r/r  -9,9%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +2,8%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r +2,8%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: