PZPM-GUS Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce według danych GUS - lipiec 2020

Samochody osobowe  zmiana r/r  -30,2%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +106,1%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  -17,7%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: