PZPM-GUS Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce według danych GUS - maj 2020

Samochody osobowe  zmiana r/r  -81,2%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -55,4%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  -24,0%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: