Sierpień 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - sierpień 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r -51,8%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  -53,2%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -50,8%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  -26,5%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: