Marzec 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - marzec 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r +52,7%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +54,8%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r +11,9%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  +64,9%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: