PZPM - ACEA Rejestracje pojazdów użytkowych w UE

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania:

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w czerwcu 2022

Rok 2022:    styczeń - czerwiec  -20,3%;       czerwiec  -22,5%

W czerwcu 2022 r. rejestracje pojazdów użytkowych w UE gwałtowanie wyhamowały o 22,5% w porównaniu z czerwcem 2021 r., do 144 210 sztuk. Główną przyczyną spadku jest zmniejszenie sprzedaży nowych samochodów dostawczych (segment ten stanowi 80% wszystkich rejestracji pojazdów użytkowych), które zniwelowało wzrost rejestracji ciężkich samochodów ciężarowych. Wszystkie cztery największe rynki w UE ucierpiały z powodu dwucyfrowych strat: Hiszpania (-26,9%), Niemcy (-26,1%), Włochy (-21,3%) i Francja (-20,9%).
W pierwszej połowie 2022 roku rejestracje pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyły się (-20,3%), ponieważ większość rynków UE, w tym cztery główne, wykazały ujemne wyniki: Hiszpania (-30,4%), Francja (-22,1%), Niemcy (-18,8%) i Włochy (-10,3%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w maju 2022

Rok 2022:    styczeń - maj  -19,8%;       maj -17,7%
W maju 2022 r. w całej Unii Europejskiej nastąpił kolejny spadek rejestracji nowych pojazdów użytkowych, a sprzedaż obniżyła się jedenasty miesiąc z rzędu. W ostatnim miesiącu liczba rejestracji zmniejszyła się o 17,7%, do 136 410 sprzedanych sztuk.
W ciągu pięciu miesięcy 2022 r. sprzedaż nowych pojazdów użytkowych w UE skurczyła się o 19,8%, do 673 095 sztuk, przy czym olbrzymie spadki w marcu i kwietniu znacząco wpłynęły na wyniki za cały dotychczasowy okres. Wszystkie główne rynki w tym regionie wykazały ujemne wyniki: Hiszpania (-31,2%), Francja (-22,3%), Niemcy (-17,1%) i Włochy (-8,2%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w kwietniu 2022

Rok 2022:    styczeń- kwiecień -20,3%;       kwiecień -27,1%
W kwietniu 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 27,1% do 125 034 sprzedanych sztuk, przy czym spadki odnotowano we wszystkich segmentach. Cztery kluczowe rynki UE ucierpiały z powodu olbrzymich strat, przyczyniając się do ostrego spadku w regionie: Hiszpania (-36,0%), Niemcy (-30,5%), Francja (-28,6%) i Włochy (-17,5%).
Po czterech miesiącach 2022 roku sprzedaż nowych pojazdów użytkowych w UE skurczyła się o 20,3%, a ujemny wynik z ostatniego miesiąca pogłębił jeszcze skumulowany rezultat. Trzy spośród czterech największych rynków regionu odnotowały dwucyfrowe spadki. Najbardziej ucierpiała Hiszpania (-31,8%), następnie Francja (-23,6%) i Niemcy (-16,5%). Spadek we Włoszech był bardziej umiarkowany (-7,7%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w marcu 2022

Rok 2022:       styczeń- marzec  -18,1%;             marzec -24,9% 

W marcu 2022 r. rejestracje pojazdów użytkowych w UE utrzymywały się w tendencji spadkowej, cofając się dziewiąty miesiąc z rzędu (-24,9%). Z wyjątkiem Rumunii i Cypru (odpowiednio +11,2% i +1,6%), wszystkie rynki UE wykazały spadek, w tym cztery główne. Najostrzejszy spadek zanotowała Hiszpania (-41,2%), a następnie Francja (-25,9%), Niemcy (-19,6%) i Włochy (-9,7%).

W pierwszym kwartale 2022 r. liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w UE zmniejszyła się o 18,1% i wyniosła 411 097 sztuk. Rezultaty z marca  pogorszyły wyniki kwartalne w większym stopniu niż wyniki odnotowane w pierwszych dwóch miesiącach roku. Do pogorszenia sytuacji w regionie przyczyniły się wszystkie cztery kluczowe rynki UE: Hiszpania (-30,3%), Francja (-21,9%), Niemcy (-11,6%) i Włochy (-4,8%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w lutym 2022

Rok 2022:       styczeń- luty  -13,5%;             luty -15,7% 

W lutym 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w całej Unii Europejskiej zmniejszyła się o 15,7% do 131 874 sztuk. Z wyjątkiem ciężkich samochodów ciężarowych, wszystkie segmenty odnotowały spadek. Cztery kluczowe rynki w regionie także ucierpiały z tego powodu: Hiszpania (-23,3%), Francja (-21,4%), Niemcy (-8,1%) i Włochy (-4,8%).
Od stycznia do lutego popyt na pojazdy użytkowe w UE spadł o 13,5% do 257 127 zarejestrowanych sztuk łącznie. Zmniejszenie popytu wystąpiło na wszystkich głównych rynkach: w Hiszpanii (-21,9%), Francji (-19,3%), Niemczech (-5,8%) i Włoszech (-2,8%).

Czytaj więcej »

PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w styczniu 2022

Styczeń 2022    -11,1%
W styczniu 2022 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 11,1% do 125 292 sztuk. Spadek ten wynikał głównie z osłabienia tempa sprzedaży nowych samochodów dostawczych. W ostatnim miesiącu negatywne wyniki odnotowały trzy z czterech kluczowych rynków w regionie. Najgłębszy spadek odnotowano w Hiszpanii (-20,1%), następnie we Francji (-17,0%) i w Niemczech (-3,1%). Natomiast we Włoszech poziom sprzedaży pozostał niezmieniony w porównaniu ze styczniem 2021 roku.

Czytaj więcej »