Badanie opinii wśród użytkowników portali motoryzacyjnych Minds&Roses i Moto.pl

Raport przedstawia wyniki badania, które zostało przeprowadzone techniką CAWI w dniach od 24 marca do 1 kwietnia 2021 wśród 600 użytkowników
portali motoryzacyjnych, którzy wchodzą na strony internetowych serwisów motoryzacyjnych i/lub przeglądają ich profile w mediach społecznościowych
przynajmniej raz w tygodniu, przy czym dla użytkowników następujących portali próba wynosiła minimum N=100:

Metoda sortowania: