01_Branża motoryzacyjna szykuje się na Green Deal

Green Deal - Europejski Zielony Ład lub Zielone Porozumienie  ma na celu przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochronę środowiska naturalnego z korzyścią dla ludzi, planety i gospodarki. Kluczowe zobowiązania Komisji Europejskiej w ramach Green Deal obejmują :

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • Ochronę życia ludzi, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
  • Wspieranie europejskich  przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii
  • Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający.

Aby zobowiązanie polityczne przekształcić w zobowiązanie prawne i równolegle  pobudzić inwestycje, KE wprowadza projekt europejskiego prawa o klimacie. Realizacja zobowiązań w ramach Zielonego Ładu będzie wymagała zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki. Transport drogowy stanowi 21,1% całkowitej emisji. Samochody osobowe odpowiadają za 12,8% emisji w Europie, samochody dostawcze za 2,5%, a ciężkie samochody ciężarowe i autobusy za 5,6%. W związku z tym niezbędne jest wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Włączając się do realizacji postanowień Green Deal, europejski przemysł samochodowy tworzy  plan neutralności emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego zielonego porozumienia w warunkach kurczącego się rynku. Prognozując mające nastąpić w tym roku pierwsze spowolnienie sprzedaży samochodów w UE od siedmiu lat, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) nakreśliło główne wyzwania, przed którymi stoi przemysł motoryzacyjny w UE, rozpoczynając przejście na transport neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Jak podkreślił Michael Manley, Prezes ACEA, jednym z największych motorów zmian w sektorze jest potrzeba rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Dobrą wiadomością jest to, że neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla transport drogowy jest możliwy do osiągnięcia do 2050 r, ale oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku dekad wiele musi się zmienić. Do najważniejszych wyzwań sektora motoryzacyjnego zaliczyć należy:

  1. Rosnące zapotrzebowanie na transport - zarówno pasażerski jak i towarowy, (transport wciąż stanowi niezwykle ważny czynnik ekonomiczny dla gospodarek).
  2. Wydłużenie czasu użytkowania pojazdu - klienci będą rzadziej kupować nowe auta, w związku z czym potrzeba więcej czasu, aby pełny potencjał najnowszych technologii mógł pojawić się – i „działać” na europejskich drogach.
  3. Wciąż stosunkowo niskie zainteresowanie przez klientów pojazdami zero- i niskoemisyjnymi. Choć rośnie ich udział w rynku, zainteresowanie jest niskie ze względu na wyższe ceny, a także problemy związane z „niedogodnościami” (np. obawą przed ograniczonym zasięgiem).
  4. Brak infrastruktury do ładowania i tankowania   dla wszystkich kategorii pojazdów alternatywnych.
  5. Brak akceptacji oraz zapotrzebowania rynku na nowe technologie zero- i niskoemisyjne dla pojazdów użytkowych, szczególnie ze strony przewoźników w segmencie transportu ciężkiego i długodystansowego.

Branża motoryzacyjna postuluje, by świetle nadchodzących zmian wprowadzanych przez Europejski Zielony Ład, transport drogowy i mobilność pozostały przystępne dla wszystkich Europejczyków i by przyczyniły się do zwiększenia globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu.