09_10_Jakub Faryś obejmuje prestiżową funkcję Przewodniczącego LC w ACEA

Jakub Faryś  – od 17 lat pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego został wybrany  szefem Liaison Committee - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA. Liaison Committee (LC-ACEA) skupia prezesów organizacji motoryzacyjnych z 30 krajów europejskich (członkowie stowarzyszeni) i funkcjonuje w strukturze ACEA obok członków zwyczajnych, którymi są wszystkie europejskie koncerny motoryzacyjne.

Rolą LC jest reprezentowanie w ACEA przemysłu i rynków motoryzacyjnych poszczególnych krajów. Organizacje krajowe będące członkami stowarzyszonymi są wybierane bezpośrednio przez Radę Dyrektorów ACEA tj. szefów europejskich koncernów motoryzacyjnych. PZPM jest członkiem LC-ACEA od 15 lat. Rolą prezesa LC-ACEA jest m.in. przewodniczenie obradom, koordynowanie stanowisk organizacji krajowych, bieżąca współpraca z biurem ACEA a także przekazywanie opinii członków LC Radzie Dyrektorów ACEA.

Podsumowując swój wybór na tę zaszczytną funkcję, Jakub Faryś podkreślił: „ z dużym zadowoleniem przyjąłem nowe podejście do roli LC-ACEA, gdzie wspólnie będziemy mogli dyskutować o najważniejszych problemach branży oraz rynków krajów członkowskich. Wierzę również,  że w tym kontekście rola przewodniczącego LC będzie szczególnie odpowiedzialna, bo nadchodzący czas będzie trudny dla branży. Wyzwania jakie czekają nas w świetle podejścia do kwestii środowiskowych - w tym ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych, tematy związane z podatkami, bezpieczeństwem czy nowej mobilności i jej finansowania-  będą absolutnie kluczowe.”

Jakub Faryś pozostanie na stanowisku szefa PZPM, a funkcję Przewodniczącego LC-ACEA będzie pełnił z biura w Warszawie w ścisłej współpracy z nowo mianowanym dyrektorem generalnym ACEA  Ericem-Markiem Huitemą  i szefami europejskich krajowych organizacji skupionych w ACEA.